08:00 - 17:00

Totalentreprise ―

bekymringsfrit byggeri til

bekymringsfrit

byggeri til

tiden inden for budgettet

tiden inden

for budgettet

Hos 3XBYG løser vi alle former for tømrerarbejde til private både indendørs og udendørs. Vi leverer ordentligt og solidt arbejde til aftalt tid og pris. Os kan du stole på.

Et godt byggeri er mere end tag, vægge og gulve

Det er rammerne om menneskers hverdag og virke i mange år frem.

Totalentrepris en, som får det hele med

Som totalentreprenør tager vi vores ansvar dybt seriøst, hvorfor:

Vi lytter

Godt byggeri kræver indsigt i, hvad bygningerne skal bruges til, og hvem og hvad de skal rumme.

Vi planlægger

Totalentrepriser kræver en stærk plan for at komme gnidningsløst i mål til aftalt tid og budget.

Vi bygger

Med indsigt, planlægning og stor byggeteknisk erfaring, sikrer vi dig et bekymringsfrit byggeri.

Indsigt, viden og erfaring

Indsigt, viden

og erfaring er

er grundlaget for

grundlaget for

enhver god totalentreprise

enhver god

totalentreprise

Når et firma eller en offentlig institution vælger totalentreprise, er det fordi, de gerne vil have sikkerhed for det bedste byggeri uden at skulle bruge unødig tid, tankevirksomhed og ressourcer på det.
3xbyg totalentreprise kommune firma institution
3xbyg totalentreprise kommune firma institution

Jeres ressourcer er bedre brugt andre steder

Som firma, kommune eller statslig institution har I sikkert rigeligt brug for jeres ressourcer andre steder.

Samtidig har I budgetter og tidsfrister, I skal overholde – og oftest også en række lovmæssige krav.

Derfor er totalentreprise den mest optimale måde at få skabt det byggeri på, som skal rumme jeres fremtidige aktiviteter. Og kan give de mest optimale rammer for de medarbejdere og brugere, som skal anvende det.

Det stiller store krav til den totalentreprenør, som I vælger. For ikke alene skal de have stærke kompetencer inden for byggeteknik. De skal også kunne lytte, forstå og implementere de ønsker og krav, som I har til jeres nye byggeri. Og overholde alle relevante love og regler inden for området.

Og allervigtigst: De skal være gode til at kommunikere og lede byggeprojektet. Kun på den måde kan I få de bygninger, der er behov for, uden at I skal involveres mere end højst nødvendigt i processen.

Lad 3XBYG stå for jeres totalentreprise

3xbyg totalentreprise byggeraadgivning planlaegning

Hos 3XBYG kan vi stå for jeres totalentreprise lige fra jeres første idéer, og frem til byggeriet er klart til at blive taget i brug.

Vi har 20 års erfaring med byggeri og byggerådgivning og kan varetage alle former for design, planlægning og kalkulering i forhold til totalentreprisen. Vi er også vant til at samarbejde med arkitekter, andre byggerådgivere og de nødvendige instanser, der er involveret i en totalentreprise.

Vi udfører totalentrepriser efter AB18 og AB92 og sikrer, at alt lever op til bygningsreglementets krav.

Derudover er vi medlem af Byggegarantiordningen under Dansk Erhverv, ligesom vi har alle lovpligtige forsikringer, som f.eks. ansvarsforsikring, bygningsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Endelig er alle vores medarbejdere organiseret i en relevant fagforening for deres erhverv.

Hos 3XBYG kan vi stå for jeres totalentreprise lige fra jeres første idéer, og frem til byggeriet er klart til at blive taget i brug.

Vi har 20 års erfaring med byggeri og byggerådgivning og kan varetage alle former for design, planlægning og kalkulering i forhold til totalentreprisen. Vi er også vant til at samarbejde med arkitekter, andre byggerådgivere og de nødvendige instanser, der er involveret i en totalentreprise.

Vi udfører totalentrepriser efter AB18 og AB92 og sikrer, at alt lever op til bygningsreglementets krav.

Derudover er vi medlem af Byggegarantiordningen under Dansk Erhverv, ligesom vi har alle lovpligtige forsikringer, som f.eks. ansvarsforsikring, bygningsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Endelig er alle vores medarbejdere organiseret i en relevant fagforening for deres erhverv.

                Så med os som totalentreprenør er I sikre på at få det byggeri, I ønsker jer, med alt det engagement, solide håndværk og ansvar, som I forventer. Og mere til.
3xbyg totalentreprenoer byggeri
3xbyg totalentreprenoer byggeri

Så nemt får I en tryg totalentreprise

Uanset om I skal have opført nybyggeri eller renoveringsopgaver i totalentreprise.

01.

Kontakt os med jeres ønsker

Ud fra jeres specifikationer ud-regner vi et tilbud på byggeriet.

02.

Vi står for entreprisen

Vi bygger i tæt dialog med jer, så I får en tryg byggeproces.

03.

I kan flytte ind til tiden

Vi overdrager byggeriet til tiden med den aftalte garantiperiode.

Et byggeri, du har lyst

til at gå ind i,

I den sidste ende handler byggeprojekter om mennesker og deres hverdag. Samt det aftryk I sætter på omgivelserne.

opleve og anvende

Hvad er en totalentreprise?

Ved en totalentreprise påtager vi os ansvaret for hele byggeprocessen fra start til slut. Det kan inkludere alt lige fra design over projektering og konstruktion og til færdiggørelse og overdragelse af det færdige byggeri til bygherren.
1.

Forundersøgelse

Bygherren definerer behovet for byggeriet og udarbejder en kravspecifikation. Herefter kan entreprenøren udarbejde et tilbud baseret på denne.

2.

Projektering

Projektering: Hvis tilbuddet accepteres, går entreprenøren i gang med at projektere og planlægge byggeriet i tæt samarbejde med bygherren.

3.

Byggefasen

Entreprenøren står for at opføre selve byggeriet i henhold til den aftalte plan. Bygherren bliver løbende orienteret om byggeriets fremgang på statusmøder. Derved kan de nemt sikre sig, at entreprenøren lever op til de ønskede krav og specifikationer til byggeriet.

4.

Aflevering og garantiperiode

Når byggeriet er færdigt, overdrages det til bygherren. Entreprenøren kan efterfølgende have en garantiperiode, hvor bygherren kan få udbedret eventuelle fejl eller mangler, der er opstået efter afleveringen.

Helt præcist hvordan de enkelte faser i byggeriet er skruet sammen, afhænger af den

konkrete byggeopgave. Samt de regler og forskrifter som gælder for de forskellige bygningstyper.

Derudover er der forskel på, hvorvidt der er tale om et erhvervs- eller offentligt byggeri. Her

er der forskellige krav til dokumentation og kvalitetskontrol. Ligesom der kan være forskelle i, hvordan entreprenøren og bygherren samarbejder og kommunikerer i løbet af byggeriet.

Helt præcist hvordan de enkelte faser i byggeriet er skruet sammen, afhænger af den konkrete byggeopgave. Samt de regler og forskrifter som gælder for de forskellige bygningstyper.

Derudover er der forskel på, hvorvidt der er tale om et erhvervs- eller offentligt byggeri. Her er der forskellige krav til dokumentation og kvalitetskontrol. Ligesom der kan være forskelle i, hvordan entreprenøren og bygherren samarbejder og kommunikerer i løbet af byggeriet.

Men en totalentreprise

er mere end det

Selvom en klar plan og nogle veldefinerede faser er absolut vigtige parametre for et godt resultat af det endelige byggeri, er en totalentreprise langt mere end det.

Passe til slutbrugernes behov

Det vigtigste formål med enhver entreprise er at skabe et byggeri, som passer til de behov, som ansatte og brugere har.

Det handler især om at kunne visualisere det færdige byggeri og den fremtid, der skal foregå i bygningerne – og få hver enkelt medarbejder der er involveret i byggeprocessen til at agere efter det.

3xbyg entreprise erhverv byggeri
3xbyg entreprise erhverv byggeri

Give en gennemtænkt helhedsoplevelse

Valget af farver, lys, byggematerialer og inventar spiller en vigtig rolle for helhedsoplevelsen af det færdige byggeri.

Det kræver grundig indsigt i anvendelsen og stor viden om, hvordan du understøtter de forskellige behov bedst muligt, når du bygger.

Samtidig kræver det en åben dialog lige fra de første stadier af planlægningen og frem gennem hele byggeprocessen.

Spiller byggeprocessen, gør bygningerne det også.

3xbyg byggematerialer inventar
3xbyg byggematerialer inventar

Udtrykke jeres identitet, kultur og ansvarlighed

Endelig skal byggeriet udtrykke jeres identitet og kultur gennem design, udformning og indretning af byggeriet. Samt jeres ansvarlighed for miljø og omgivelser gennem valg af bæredygtige materialer og byggeteknikker.

Så kan ingen være i tvivl om jeres intentioner og ønsker for byggeriets miljømæssige aftryk. Uanset om det bliver bedømt af brugerne, de ansatte eller dem, som bor i nærheden eller bare kører forbi.

Altså skal en god totalentreprise kort sagt resultere i et byggeri, du har lyst til at gå ind i, opleve og anvende.

/08:00 - 17:00/

/08:00 - 17:00/